IKI_0624W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0984W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0893BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_1003W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

TSUKI

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Candle holder

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.