IKI_0719W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0985W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0892BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0995W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

TAIYOU

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Candle holder

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.