IKI_0674W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0842BW.jpg
Photo by Yosuke Owashi
IKI_0831W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

SU

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2011
  • Bottle opener

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.