_IMG_0117_1_2W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
_IMG_0143_3W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

SHIN

  • IKI by TAKATA Lemnos
  • 2015
  • Shoehorn

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.