_IMG_10956_2W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
_IMG_10967_2W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

YS2

  • YAMANAMI by TAKUMI KOHGEI
  • 2015
  • Ottoman

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.