_MG_7869W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
_MG_7864W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
_MG_7913W.jpg
Photo by Yosuke Owashi
_MG_7890W.jpg
Photo by Yosuke Owashi

TOILET PAPER HOLDER MK+04

  • KANAYA
  • 2013
  • Toilet paper holder

© MIKIYA KOBAYASHI INC. All Rights Reserved.